Ansvarsfriskrivning

Informationen på Parranos webbplats har sammanställts noggrant. FrieslandCampina, företaget bakom Parrano, kan dock inte hållas ansvarigt för eventuella konsekvenser, inklusive skador eller inkomstförluster, som uppstår till följd av användning av, tillit till eller åtgärder som vidtagits med hänvisning till den information som tillhandahålls av FrieslandCampina eller Parranos webbplats. FrieslandCampina gör allt för att hålla webbplatserna tillgängliga hela tiden, men kan inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser som kan uppstå på grund av (tillfälliga) avbrott i webbplatsernas tillgänglighet. De immateriella rättigheterna till dessa webbplatser tillhör FrieslandCampina. Informationen på dessa webbplatser får inte användas i någon form utan FrieslandCampinas uttryckliga tillstånd. FrieslandCampinas webbplatser använder cookies, till exempel för att samla in webbstatistik (analys av besökarnas beteende). Om du inte vill använda cookies ska du inaktivera cookies i webbläsarens inställningar eller klicka på knappen "Inaktivera cookies". De cookies som du godkänner finns vanligtvis kvar på din dator i fem år om du inte raderar dem. Om du blockerar cookies kan det begränsa din användning av våra webbplatser och tjänster. Cookies används för att lagra lösenord, användarnamn och preferenser. För statistiska ändamål samlar FrieslandCampina in och lagrar vissa användaruppgifter om användningen av denna webbplats, t.ex. datum och tid för ditt besök på webbplatsen, din webbläsare, webbläsarens språk, IP-adressen för den dator du använder, antalet träffar, tidigare besökta sidor och undersidor och hur länge du besöker webbplatsen. Denna information kallas gemensamt för "webbstatistik".