Disclaimer

Informationen på Parranos hemsida har sammanställts noggrant. FrieslandCampina, företaget bakom Parrano, ansvarar dock inte för några som helst konsekvenser, som skador eller intäktsförlust, som uppstår till följd av användandet av, tillit till eller åtgärder som vidtas på grund av information på FrieslandCampina, Parrano-webbplatserna. FrieslandCampina anstränger sig för att webbplatserna hela tiden ska vara tillgängliga, men kan inte ansvara för några konsekvenser på grund av (temporär) bristande tillgänglighet. De immateriella rättigheterna till de här webbplatserna tillhör FrieslandCampina. All användning av information från de här webbplatserna, oavsett form, är förbjudet utan FrieslandCampinas uttryckliga tillstånd. På FrieslandCampinas webbplatser används cookies för exempelvis webbstatistik (analys av besökarnas beteende). Om du inte vill att cookies ska användas bör du stänga av cookies i webbläsaren eller klicka på knappen ”inaktivera cookies”. De cookies du godkänner stannar i din dator i ungefär fem år om du inte tar bort dem. Om du inaktiverar cookies kan din användning av vår webbplats och våra tjänster begränsas. Cookies används för att komma ihåg lösenord, användarnamn och inställningar. I statistiksyfte samlar FrieslandCampina in och sparar viss typ av information om användarna gällande användningen av den här webbplatsen, så som datum och tid för webbplatsbesöket, typen av webbläsare, webbläsarspråk, IP-adress (Internet Protocol) till den dator du använde, antalet träffar, sidor och undersidor som besökts tidigare och användarsessionens varaktighet. All den här informationen ingår i begreppet webbstatistik.